FORMATTERINGSREGELS

NVPI Audio Formatteringsregels Single Top 100 (jul.í14)

A.
Uitsluitend singles (digitaal en/of fysiek) die door de platenmaatschappij in Nederland worden uitgebracht, komen in aanmerking voor de Single Top 100.
De verkopen t.b.v. de Single Top 100 worden gemeten over een week (vrijdag t/m donderdag).
B.
Aan GfK dagelijks elektronisch, geautomatiseerd en controleerbaar gerapporteerde verkopen komen direct in aanmerking voor een hitnotering. Hierbij wordt uitgegaan van de verkoopaantallen van singles per titel in fysieke en/of digitale vorm. Bij downloads dient sprake te zijn van permanente downloads; een liedje, individueel digitaal gekocht.
De verhouding fysieke verkopen : digitale verkopen bedraagt 1:1.
GfK is te allen tijde gerechtigd ter plaatse controle uit te oefenen op de registratie en aanlevering van de verkopen. Kosten per controlebeurt zijn Ä150 ex btw en door de gecontroleerde maatschappij aan GfK te voldoen.
C.
De minimale consumentenprijs voor downloads bedraagt 0,66 eurocent, zijnde tweederde van de gemiddelde consumentenprijs op dit moment. Voor fysieke singles is de ondergrens ppd euro 1,50.
D.
Ook streams tellen mee indien daarvoor betaald is via een abonnement. Streams tellen mee vanaf 30 seconden. Er is geen restrictie op de manier van luisteren. Zowel streams via computer, tablet, telefoon, etc. gaan mee. Nummers die direct aangeklikt worden tellen mee net als nummers die indirect worden gevonden via een album, de radiofunctie van de streamingservice of bv. een op genre ingestelde afspeellijst.
E.
Streams worden gewogen meegenomen voor de lijst, de factor wordt bepaald door het geschatte aantal abonnees, de prijs van de abonnementen en het aantal streams. De factor wordt vastgesteld door het bestuur van NVPI Audio. Gratis streams (ad-supported) tellen vooralsnog niet mee.
F.
Verkopen gerealiseerd tijdens promotieactiviteiten bij een aan GfK rapporterende winkel tellen niet mee voor de samenstelling van de Single Top 100., mits minimaal 1 week van te voren aangemeld bij GfK, zo niet dan vervallen de verkopen.
G.
Verkopen gerealiseerd bij niet aan GfK rapporterende winkels tellen niet mee voor de samenstelling van de Single Top 100. omdat incidentele doorgiften van verkopen oneerlijke concurrentie is ten opzichte van andere singles.
H.
De kwaliteit van de aangeleverde verkopen staat ter beoordeling van GfK. De aangeleverde verkopen dienen te voldoen aan de door GfK opgestelde aanleverspecificaties en zijn bovendien aan verdere intern(ational)e controles op meerdere aspecten (o.m. ip, mail, tijd, bron) uit de aangeleverde bestanden onderhevig.
I.
Singles die in combinatie met een product, dienst, loterij en/of prijsvraag worden verkocht, worden gezien als premium en niet meegeteld bij de samenstelling van de Single Top 100.
J.
Het d.m.v. de verkoop van een single verlenen van korting op andere goederen en/of diensten
of exclusief toegang geven tot zulke diensten of goederen wordt als premium beschouwd en derhalve niet meegeteld bij de samenstelling van de Single Top 100.

NVPI Audio Formatteringsregels Album Top 100/Compilation Top 30/Midprice Top 50/DVD Music Top 30 (jul.í14)

A.
Uitsluitend albums (digitaal en/of fysiek) die door de platenmaatschappij in Nederland worden uitgebracht, komen in aanmerking voor de Album Top 100/Compilation Top 30/Midprice Top 50/DVD Music Top 30.
De verkopen t.b.v. deze hitlijsten worden gemeten over een week (vrijdag t/m donderdag).
B.
Aan GfK dagelijks elektronisch, geautomatiseerd en controleerbaar gerapporteerde verkopen komen direct in aanmerking voor een hitnotering. Hierbij wordt uitgegaan van de verkoopaantallen van albums in fysieke en/of digitale vorm.
De "eerste donderdag"-verkopen, voor de officiŽle releasedatum, kunnen worden verplaatst aan de direct erop volgende "vrijdag"-verkopen, mits aangemeld, incidenteel en bij een zeer beperkt aantal retailers verkocht.
GfK is te allen tijde gerechtigd ter plaatse controle uit te oefenen op de registratie en aanlevering van de verkopen. Kosten per controlebeurt zijn Ä150 ex btw en door de gecontroleerde maatschappij aan GfK te voldoen.
C.
Soundtracks, musicals, muziek uit tv-series en best of compilaties van ťťn artiest worden in de Album Top 100 opgenomen.
D.
De verkopen van albums met reeds bestaande nummers uitgevoerd door verschillende artiesten worden in de samenstelling van de Compilation Top 30 meegenomen.
E.
Voor de Album Top 100, de Compilation Top 30 en de DVD Music Top 30 geldt voor de fysieke albums een ondergrens van ppd euro 8,01. Voor digitale albums is de ondergrens een consumentenprijs van euro 6,99.
De ppd van het fysieke album is leidend voor welke albumlijst het item in aanmerking komt.
F.
Alle titels moeten een uniek catalogusnummer hebben en een unieke barcode moet relateren aan het catalogusnummer. Indien een album in verschillende configuraties (CD,DVD,Vinyl,Download etc.) uitkomt, worden alle verkopen van dit album bij elkaar geteld, mits ze voldoen aan de voorwaarden in punt E. Van special editions dient minimaal 60% van het aantal titels overeen te stemmen.
G.
Geluids- en/of audiovisuele dragers die in gemeenschappelijke verpakkingsvormen worden aangeboden, worden uitsluitend in de Album Top 100 opgenomen.
H.
Verkopen van albums tijdens promotieactiviteiten bij aan GfK rapporterende winkels tellen mee voor de albumlijsten, mits de promotieactiviteiten tenminste 1 week van te voren zijn aangemeld bij GfK, zo niet dan vervallen de verkopen.
I.
Verkopen van albums tijdens promotieactiviteiten bij niet aan GfK rapporterende winkels tellen niet mee voor de albumlijsten, omdat incidentele doorgiften van verkopen oneerlijke concurrentie is ten opzichte van andere albums.
J.
Verkopen van albums bij concerten, albumpresentaties, evenementen e.d. (zgn. outstores) tellen mee voor de albumlijsten, mits deze tenminste 2 weken van te voren zijn aangemeld bij GfK. De verkopen dienen de dag na de "outstore" op de gebruikelijke wijze bij GfK gemeld te worden. Op verzoek van GfK dient het bedrijf dat de verkopen heeft gerapporteerd aan te tonen dat deze aantallen werkelijk verkocht zijn. Indien dit niet aangetoond kan worden, worden de verkopen niet meegeteld. Indien de tijd tussen de vraag om bewijzen en de productie van de albumlijsten van die week te kort is, worden de verkopen overgeheveld naar de volgende week, tenzij de correctheid van de verkopen niet aangetoond kan worden.
K.
De kwaliteit van de aangeleverde verkopen staat ter beoordeling van GfK. De aangeleverde verkopen dienen te voldoen aan de door GfK opgestelde aanleverspecificaties en zijn bovendien aan verdere intern(ational)e controles op meerdere aspecten (o.m. ip, mail, tijd, bron) uit de aangeleverde bestanden onderhevig.
L.
Voor de Midprice Top 50 geldt een ondergrens van ppd euro 3,50 en een bovengrens van ppd euro 8.
Een tijdelijke ppd verlaging wordt beschouwd als een blijvende ppd verlaging. Uitzonderingen daarop
zijn albums die na lange tijd wegens een speciale reden (bijvoorbeeld het overlijden van een artiest)
in prijs verhoogd worden. Verkopen van boxsets met meer dan 3 cd's worden opgenomen in de Midprice Top 50.
M.
Albums die in combinatie met een product, dienst, loterij en/of prijsvraag worden verkocht, worden gezien als een premium en niet meegeteld bij de samenstelling van de albumlijsten.
N.
Het d.m.v. de verkoop van een album verlenen van korting op andere goederen en/of diensten of exclusief toegang geven tot zulke diensten of goederen wordt als premium beschouwd en derhalve niet meegeteld bij de samenstelling van de albumlijsten.
AustraliŽ BelgiŽ Denemarken Duitsland Finland Frankrijk ItaliŽ Nederland Nieuw-Zeeland Noorwegen Oostenrijk Portugal Spanje Zweden Zwitserland
LOGIN
PASWOORD
Paswoord vergeten?